Provozní řád DDH

  • Mimo výuku žáků na DDH je možnost vstupu pro veřejnost v době od 8.00 do 19.00 hod.
  • Vstup osob mladších 10-ti let pouze v doprovodu osoby starší 15-ti let.
  • Bez ochranné přilby zákaz používání DDH.
  • Zákaz vstupu na trávník a přemisťování laviček.
  • Zákaz vstupu se psy.
  • Klíč od WC na vyžádání u správce DDH.
  • Uživatelé jsou povinni dodržovat pořádek.
  • Uživatelé jsou povinni dodržovat pokyny správce DDH.